Privacy

Dit is de website van www.tintelingen.nl

Vestigingsadres:
Oranje Nassaulaan 27, 5211 AT, 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 228, 5201 AE, 's Hertogenbosch

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:
17155262

B.T.W.-nummer:
NL812598623B01
 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • het e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt.

De informatie wordt alleen intern gebruikt om de bestelling af te handelen en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Als je ons via de site je e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer heeft meegedeeld, zal er op een van deze kanalen enkel benaderd worden in verband met je bestelling. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

De manier waarop Tintelingen persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door het Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens; toezichthouder op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tintelingen heeft haar database geregistreerd bij Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens onder

  • CBP meldingsnummer 1253154

Als wij je gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wanneer wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Hiervan word je op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen per:

  • Email: info@tintelingen.nl
  • Telefoon: +31 73 690 40 50
  • Brief: Postbus 228, 5201 AE, 's Hertogenbosch

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.


Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.